The one HoChiMinh City, Số 1 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh