The one HoChiMinh City, Số 1Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh